GABINET WETERYNARYJNY ORBIVET
lek. wet. Dariusz St. Buksa
Specjalizacja:
- Chirurgia
- Choroby ptaków
67-700 Głogów ul. Staszica 15A
kom. 504 28 96 86 tel. 76 8 35 11 46

USŁUGI Z ZAKRESU HIPIATRII: Lek. wet. Karolina Potera-Kozar
 - podstawowa opieka profilaktyczna (szczepienie, odrobaczanie)
 - badanie kliniczne,
 - badania flotacyjne kału -ocena stopnia zarobaczenia stada, skuteczności przeprowadzonego odrobaczania,
 - dermatologia – badania dermatologiczne oraz leczenie różnego rodzaju problemów skórnych w tym grzybicy, zwalczanie pasożytów zewnętrznych,
 - okulistyka – badanie oczu, kanałów łzowo-nosowych, płukanie k. łzowo-nosowych, badania laboratoryjne: morfologia, biochemia krwi oraz badania specjalistyczne
 - leczenie objawowe i zachowawcze,
 - ocena ortopedyczna z możliwością skierowania na dalszą diagnostykę,
 - doradztwo żywieniowe i behawioralne,
 - opieka nad końmi z RAO,
 - profesjonalna pomoc w treningu koni (dobór obciążenia do kondycji zwierzęcia, stopniowa praca nad kondycją i inne)
 - współpraca z zawodowym kowalem,
 - sprawny kontakt z kliniką oraz konsultacje z lekarzami specjalistami w razie poważniejszych stanów zagrożeń zdrowia i życia,
 - drobne zabiegi chirurgiczne,